Оподаткування в Україні організовано таким чином, що вітчизняні підприємства змушені виплачувати цілий ряд різноманітних податків. Чинне в Україні законодавство дозволяє підприємствам вибрати максимально відповідну для них оподаткування систему за умови концепції роботи, запланованого виду діяльності, сумарних оборотів, та інших важливих моментів введення діяльності господарської. 

Організації на системі оподаткування загальній платять податок на прибуток підприємств у розмірі 18% (до 2016 року) від суми прибутку оподатковуваного. Підраховується прибуток як облік в компанії податковий, на основі доходів і витрат. Головним документом нормативним для компаній платників на прибуток податку є Податковий кодекс України.

Також, господарювання суб'єкти, сумарний оборот яких вище 1 000 000 грн за рік календарний, зобов'язані стати платниками податку на додану вартість. Ставка цього податку на теперішний день в країні становить 20%. Є також ще податок на нерухоме майно 2016, який має розмір граничної ставки податку максимальний до 3-х % розміру заробітної плати мінімальної, замість 2-х %

Види податків підприємства. Податки, що сплачуються підприємствами, зручно класифікувати за джерелами сплати, якими є:

-    виручка від продажу – ПДВ, акцизи, експортні мита;

-    собівартість продукції – водний, земельний, транспортний податки, імпортні мита, податки на майно підприємств, на видобуток копалин корисних, збори за користування об'єктами ЖМ і ВБР;

-    з чистого прибутку – на прибуток організацій.

Облік податків підприємства. Податкове законодавство України зобов'язує всі підприємства країни вести податковий облік. Грамотна його організація є досить складним завданням, успішне рішення якої залежить як від обраного методу обліку, так і від безперервності його здійснення. Інструментом обліку податків виступають податкові регістри, які зазвичай складаються на основі актуальних даних бухгалтерського обліку. Формування і ведення регістрів дозволяє фіксувати всю необхідну для розрахунку податкової бази інформацію, а також допомагає своєчасно виявляти і виправляти неправильні бухгалтерські проведення та розрахунки.

Планомірний облік податків підприємства дозволяє формувати повноцінну податкову звітність, оптимізувати податкове навантаження компанії, своєчасно сплачувати всі належні податки та мінімізувати ризики претензій з боку фіскальних органів.